2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

การป้องกันสินค้าเสียหายจากการขนส่งด้วยถุงลมกันกระแทกและตาข่ายกันสินค้าร่วงหล่น [สัมมนา Online]

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 26 ต.ค 2564

เวลา 13:30 - 14:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

[สัมมนา Online] ดูแผนที่

วิทยากร

คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

อัตราค่าสัมมนา

สัมมนาฟรี บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

การป้องกันสินค้าเสียหายจากการขนส่งด้วยถุงลมกันกระแทกและตาข่ายกันสินค้าร่วงหล่น [สัมมนา Online]


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016