2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

การชดเชยอากร สำหรับผู้ส่งออก [สัมมนา Online]

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 29 ต.ค 2564

เวลา 11:00 - 11:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

[สัมมนา Online] ดูแผนที่

วิทยากร

คุณธนากร แสงพิทูร

อัตราค่าสัมมนา

สัมมนาฟรี บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

การชดเชยอากร สำหรับผู้ส่งออก [สัมมนา Online]


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016