2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

ถูกกฎลดภาษี (การใช้สิทธิ์ประโยชน์สำหรับการนำเข้า-ส่งออก) ***บรรยายผ่าน Zoom มีค่าใช้จ่าย ***

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 26 ส.ค 2564

เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

[สัมมนา Online] ดูแผนที่

วิทยากร

คุณธนากร แสงพิทูร

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 500 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) มี Certificate สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

ถูกกฎลดภาษี (การใช้สิทธิ์ประโยชน์สำหรับการนำเข้า-ส่งออก) ***บรรยายผ่าน Zoom มีค่าใช้จ่าย ***


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016