2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

INCOTERMS 2020 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 12 มี.ค 2563

เวลา 09:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

สถาบันวิชาการ V-SERVE ดูแผนที่

วิทยากร

อ.วัชระ ปิยะพงษ์

อัตราค่าสัมมนา

ท่านแรก 2,000 บาท ท่านต่อไปท่านละ 1,500 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

INCOTERMS 2020 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016