2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

Using privileges and Customs Tax Privileges *** เลื่อน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ***

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 22 พ.ย 2562

เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่จัดสัมมนา

WHA Training Center อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง ดูแผนที่

วิทยากร

Dr. Thanet Sorat (Authorized Customs Specialist) Mr. Takayuki Yoshinari (Sale Manager For Japanese Account) Mr. Thanakorn Sangpitoon (Authorized Customs Specialist)

อัตราค่าสัมมนา

ท่านแรก 1,500 บาท ท่านต่อไปท่านละ 1,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

Using privileges and Customs Tax Privileges *** เลื่อน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ***


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016