2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

เทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ใช้ป้องกันสินค้าเสียหายในงานโลจิสติกส์และการส่งออก

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 31 ต.ค 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่จัดสัมมนา

ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83) ดูแผนที่

วิทยากร

คุณสำเริง อินทร์วงษ์

อัตราค่าสัมมนา

ท่านแรก 1,500 บาท ท่านต่อไปท่านละ 1,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ใช้ป้องกันสินค้าเสียหายในงานโลจิสติกส์และการส่งออก


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016