2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า(C/O) ด้วยตนเอง (Self Certified) สำหรับการส่งออกไปอาเซียน

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 04 ก.ย 2562

เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

สถาบันวิชาการ V-SERVE ดูแผนที่

วิทยากร

เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ

อัตราค่าสัมมนา

ท่านแรก 1,000 บาท ท่านต่อไปท่านละ 500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม Vat7%) บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า(C/O) ด้วยตนเอง (Self Certified) สำหรับการส่งออกไปอาเซียน


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016