2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« กรกฎาคม 2564 »»
พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

การจ้างแรงงาน / การรับเหมาช่วง ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
29 ก.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016