2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« กันยายน 2566 »»
พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน กันยายน 2566

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

[Onsite] **ปิดรับสมัคร** ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การชดเชยอากรและการคืนอากรตามมาตรา 29

วิทยากร : อ.สุชาทิพย์ จันทร์ทอง

สถานที่. : สถาบันไทย - เยอรมัน จังหวัดชลบุรี
26 ก.ย 2566
13:30น. - 16:30น.
.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016