2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« กุมภาพันธ์ 2563 »»
พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

เทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ใช้ป้องกันสินค้าเสียหาย ในงานโลจิสติกส์และการส่งออก

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
20 ก.พ 2563
09:00น. - 16:00น.
.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016