2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« ธันวาคม 2562 »»
พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน ธันวาคม 2562

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

แนวทางการขึ้นทะเบียนมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) สำหรับผู้ส่งออก

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
17 ธ.ค 2562
21:00น. - 12:00น.
.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016