2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

**ปิดรับสมัคร** [Onsite] สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร การชดเชยอากร การคืนอากร สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก [จ.สงขลา]

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 28 มี.ค 2567

เวลา 13:00 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

คลังสินค้าวี-เซิร์ฟ หาดใหญ่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วิทยากร

อ.สุชาทิพย์ จันทร์ทอง

อัตราค่าสัมมนา

**สัมมนาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย** บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

**ปิดรับสมัคร** [Onsite] สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร การชดเชยอากร การคืนอากร สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก [จ.สงขลา]แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

**โปรดใช้ข้อมูลจริงเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน จากนั้นรออีเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการลงทะเบียนการสมัครสัมมนา ขอบคุณค่ะ**

446

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016