2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

เทคนิคการจองระวางเรือ ภายใต้สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 30 ก.ค 2564

เวลา 14:00 - 16:00 น.

สถานที่จัดสัมมนา

[สัมมนา Online]

วิทยากร

คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

อัตราค่าสัมมนา

สัมมนาฟรี บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการจองระวางเรือ ภายใต้สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

**โปรดใช้ข้อมูลจริงเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน จากนั้นรออีเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการลงทะเบียนการสมัครสัมมนา ขอบคุณค่ะ**

76

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016