2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 03 ธ.ค 2562

เวลา 09:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

สถาบันวิชาการ V-SERVE

วิทยากร

คุณธนากร แสงพิทูร

อัตราค่าสัมมนา

ท่านแรก 1,500 บาท ท่านต่อไปท่านละ 1,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

**โปรดใช้ข้อมูลจริงเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน จากนั้นรออีเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการลงทะเบียนการสมัครสัมมนา ขอบคุณค่ะ**

432

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016