2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ตามระเบียบใหม่ของ อย.

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 27 ก.ย 2562

เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

สถาบันวิชาการ V-SERVE

วิทยากร

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

อัตราค่าสัมมนา

ท่านแรก 1,000 บาท ท่านต่อไปท่านละ 500 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ตามระเบียบใหม่ของ อย.



แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

**โปรดใช้ข้อมูลจริงเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน จากนั้นรออีเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการลงทะเบียนการสมัครสัมมนา ขอบคุณค่ะ**

84





.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016