2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« เมษายน 2564 »»
พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน เมษายน 2564

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

ปัญหาการโยกย้ายตำแหน่งงาน [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
05 เม.ย 2564
15:00น. - 16:00น.
2

การนำเข้าสินค้าถุงมือยางและอนุญาตที่เกี่ยวข้อง [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอังคณา กาญจนะแก้ว

สถานที่. : [สัมมนา Online]
09 เม.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
3

เทคนิคการต่อรองค่าระวาง และการคำนวณต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า-ส่งออกทางเรือ (มีค่าใช้จ่าย) *** เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ***

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
21 เม.ย 2564
13:30น. - 16:30น.
4

การจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น [สัมมนา Online***ฟรี***] ***เลื่อน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ***

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
22 เม.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
5

INCOTERMS 2020 (มีค่าใช้จ่าย) *** เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ***

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
23 เม.ย 2564
09:30น. - 16:30น.
6

วิธีการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
23 เม.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
7

ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานกระดาษลูกฟูก [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
26 เม.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
8

พิธีการศุลกากรสำหรับนำเข้าสินค้า และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (มีค่าใช้จ่าย) *** เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ***

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
27 เม.ย 2564
09:30น. - 16:30น.
9

การขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากร [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
27 เม.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
10

การขนส่งสินค้าข้ามแดนไป สปป.ลาว [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
28 เม.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
11

การบริหารสินค้าและสินค้าคงคลังเบื้องต้น สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานในคลังสินค้า (มีค่าใช้จ่าย) *** เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ***

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
30 เม.ย 2564
09:00น. - 16:00น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016