2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« เมษายน 2563 »»
พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน เมษายน 2563

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

การใช้สิทธิประโยชน์ในเขต IEAT [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
08 เม.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
2

เทคนิคการตรวจสอบตู้สินค้าก่อนการบรรจุ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
13 เม.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
3

การขนส่งสินค้าข้ามแดน แม่สอด-ย่างกุ้ง [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : [สัมมนา Online]
15 เม.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
4

มาตรฐานการขนส่ง Q Mark [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
17 เม.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
5

กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการหยุดกิจการช่วงวิกฤต โควิดที่ นายจ้างและลูกจ้างควรรู้ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : สถาบันวิชาการวิชาการ V-SERVE
17 เม.ย 2563
15:30น. - 17:00น.
6

การบริหารความเสี่ยงในงานคลังสินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
20 เม.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
7

การใช้วัสดุกันกระแทกเพื่อการขนส่งสินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
22 เม.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
8

การคำนวณต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า-ส่งออกทางเรือ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
24 เม.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
9

เทคนิคการติดตามทวงถามหนี้ อย่างถูกกฎหมาย [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : [สัมมนา Online]
27 เม.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
10

การจัดการขนส่งข้ามแดนไทย-มาเลเซีย [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณศิวกร วิชากิจ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
28 เม.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
11

เทคนิคการใช้ Container Net [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณวิทวัส สมพรหม

สถานที่. : [สัมมนา Online]
29 เม.ย 2563
13:30น. - 15:00น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016