2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« ธันวาคม 2566 »»
พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน ธันวาคม 2566

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

[Onsite] INCOTERMS 2020 (เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ) เลื่อนจากวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
06 ธ.ค 2566
09:30น. - 16:30น.
2

[Onsite] การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านระบบ DFT SMART C/O

วิทยากร : คุณวีรวรรณ รุ่งเรือง

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
07 ธ.ค 2566
13:30น. - 16:30น.
3

[Onsite] หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากร

วิทยากร : อ.ธวัชชัย อัศวโรจน์พงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
08 ธ.ค 2566
09:30น. - 16:30น.
4

[Onsite] ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การชดเชยอากรและการคืนอากรตามมาตรา 29

วิทยากร : คุณสุชาทิพย์ จันทร์ทอง

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
13 ธ.ค 2566
09:30น. - 16:30น.
5

[Onsite] **ปิดรับสมัคร** หลักการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

วิทยากร : อ.นราวดี สมชาติ

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
14 ธ.ค 2566
09:00น. - 16:00น.
6

[Zoom] การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านระบบ DFT SMART C/O

วิทยากร : คุณวีรวรรณ รุ่งเรือง

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
19 ธ.ค 2566
13:30น. - 16:30น.
7

[Onsite] **ปิดรับสมัคร** เทคนิคการเจรจาต่อรองในการจัดซื้อจัดหาอย่างมืออาชีพ

วิทยากร : อ.กมลทิพย์ จันทร์มนัส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
20 ธ.ค 2566
09:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016