2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« สิงหาคม 2563 »»
พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน สิงหาคม 2563

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

INCOTERMS 2020 (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
06 ส.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
2

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล และสาธิตการปฏิบัติงานจริง (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
07 ส.ค 2563
09:00น. - 16:00น.
3

เทคนิคการบรรจุสินค้าส่งออกตามมาตรฐานสากล (C-TPAT) [สัมมนา Online-ไม่มีค่าใช้จ่าย]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
13 ส.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
4

การใช้สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับผู้ส่งออก [สัมมนา Online]-ไม่มีค่าใช้จ่าย *** เลื่อนจาก 10.08.2020 ***

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
17 ส.ค 2563
15:00น. - 16:00น.
5

แนวโน้มค่าระวางขนส่งไตรมาศ 4 ปี 2563 [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
17 ส.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
6

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรแบบมืออาชีพ (มีค่าใช้จ่าย) *** ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : อ.ธวัชชัย อัศวโรจน์พงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
18 ส.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
7

พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและการจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก) [มีค่าใช้จ่าย]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
19 ส.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
8

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ FTAs ของประเทศไทย (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
20 ส.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
9

พิธีการศุลกากรและการขนส่งสินค้าข้ามแดน แม่สอด-ย่างกุ้ง (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : คุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
21 ส.ค 2563
13:30น. - 16:30น.
10

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
24 ส.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
11

เทคนิคการต่อรองค่าระวาง และการคำนวณต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า-ส่งออกทางเรือ [มีค่าใช้จ่าย]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
26 ส.ค 2563
13:30น. - 16:30น.
12

เทคนิคการบริหารงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : อ.กมลทิพย์ จันทรมัส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
28 ส.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
13

การขนส่งสินค้าทางถนนไปยังจีนตอนใต้ [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : [สัมมนา Online]
31 ส.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016