2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« สิงหาคม 2562 »»
พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน สิงหาคม 2562

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
16 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
2

กลยุทธ์การควบคุมสต๊อกอย่างมืออาชีพ (Inventory Management Strategy for Excellence

วิทยากร : อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
20 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
3

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรแบบมืออาชีพ

วิทยากร : อ.ธวัชชัย อัศวโรจน์พงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
22 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
4

พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและการจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก)

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : โรงแรมชลอินเตอร์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
22 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
5

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

วิทยากร : อ.กมลทิพย์ จันทรมัส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
23 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
6

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหางานคลังสินค้า

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
27 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
7

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก**** เลื่อนติดต่อเจ้าหน้าที่ ****

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ.ชลบุรี
28 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
8

เทคนิคการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
30 ส.ค 2562
13:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016