2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« กรกฎาคม 2563 »»
พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

พิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
08 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
2

เทคนิคการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แบบต่างๆ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
10 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
3

การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : [สัมมนา Online]
13 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
4

เทคนิคการกระจายสินค้าในประเทศ [สัมมนา Online]-เลื่อนจาก 20.07.2020

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
21 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
5

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าระวางสินค้าปลายปี 2563 [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
22 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
6

การส่งออกน้ำยางบรรจุ Flexibag [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณอังคณา กาญจนะแก้ว

สถานที่. : [สัมมนา Online]
24 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
7

เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : [สัมมนา Online]
27 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
8

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สายรัดให้เหมาะกับประเภทสินค้า [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณวิทวัส สมพรหม

สถานที่. : [สัมมนา Online]
29 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
9

การเลือกใช้กระดาษลูกฟูกในการบรรจุตู้สินค้า [สัมมนา Online]-เลื่อนจาก 17.07.2020

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
30 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
10

ความปลอดภัยในการรับ-ส่งสินค้าของภาคขนส่ง [สัมมนา Online]-เลื่อนจาก 15.07.2020

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
31 ก.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016