2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« กรกฎาคม 2562 »»
พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

ศึกษาดูงาน เขตปลอดอากรและคลังสินค้าการบินไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิทยากร : เจ้าหน้าที่เขตปลอดอากรและเจ้าหน้าที่การบินไทย

สถานที่. : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : จุดนัดพบสถาบันวิชาการ V-SERVE
09 ก.ค 2562
12:00น. - 16:00น.
2

เกณฑ์การระงับคดี และงดการฟ้องร้อง ความผิดทางศุลกากร - Post Audit

วิทยากร : อ.สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
10 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
3

พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและการจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก)

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
12 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
4

การบริหารจัดการ Outsource ในงานขนส่งสินค้า ตามมาตรฐาน Q MARK และ Q Cold Chain - เลื่อนติดต่อเจ้าหน้าที่

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
22 ก.ค 2562
13:30น. - 16:30น.
5

การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่

วิทยากร : อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
23 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
6

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ FTAs ของประเทศไทย

วิทยากร : อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
24 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
7

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : WHA Training Center อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
25 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
8

นักจัดซื้อมือใหม่

วิทยากร : อ.กมลทิพย์ จันทรมัส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
25 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
9

ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรและขนส่งสินค้าข้ามแดน (เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา)

วิทยากร : อ.สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล และคุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
26 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
10

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน Currency Hegging สำหรับการนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
30 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016