2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« มิถุนายน 2567 »»
พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน มิถุนายน 2567

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

[Onsite] พิธีการศุลกากรในการนำเข้า - ส่งออก สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน [BOI]

วิทยากร : อ.ธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
06 มิ.ย 2567
13:30น. - 16:30น.
2

[Online:Zoom] การนำเข้า - ส่งออกทางอากาศที่ควรรู้

วิทยากร : คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง

สถานที่. : Online ผ่านโปรแกรม Zoom
12 มิ.ย 2567
13:30น. - 16:30น.
3

[Onsite] ก้าวสู่นักจัดซื้อมืออาชีพ (Step to Professional Purchaser) NEW !!!

วิทยากร : ดร.นพปดฎ สุวรรณทรัพย์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
12 มิ.ย 2567
09:30น. - 16:30น.
4

[Onsite] RULES OF ORIGIN และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ FTAs ของประเทศไทย

วิทยากร : อ. สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
13 มิ.ย 2567
09:30น. - 16:30น.
5

[Onsite] ความรู้ด้านการศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร : อ.ศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
14 มิ.ย 2567
09:30น. - 16:30น.
6

[Onsite] หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากร และรหัสสถิติ

วิทยากร : อ.เจนฤทธิ์ สระวาสี

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
18 มิ.ย 2567
09:30น. - 16:30น.
7

[Online:ZOOM] ความรู้เกี่ยวการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรอบรมพนักงานและค่าใช้จ่าย

วิทยากร : อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

สถานที่. : Online ผ่านโปรแกรม Zoom
20 มิ.ย 2567
09:00น. - 16:00น.
8

[Onsite] หลักการแพ็คสินค้าและเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับส่งออก

วิทยากร : อ.สำเริง อินทรวงษ์

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
21 มิ.ย 2567
09:30น. - 16:30น.
9

[Onsite] ความเสี่ยงในการค้าระหว่างประเทศและการป้องกันความเสี่ยง

วิทยากร : อ. มนตรี ยุวชาติ อดีตเจ้าหน้าที่บริหาร Asst. Vice President บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
24 มิ.ย 2567
09:30น. - 16:30น.
10

[Online:ZOOM] สถานการณ์ขนส่งสินค้าทางทะเลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าระวางขนส่งสินค้า

วิทยากร : อ. โชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ [ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระหว่างประเทศ Cross Border]

สถานที่. : Online ผ่านโปรแกรม Zoom
25 มิ.ย 2567
13:30น. - 16:30น.
11

[Onsite] การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง [Warehouse & Inventory management]

วิทยากร : ดร. ปริญ วีระพงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
26 มิ.ย 2567
09:30น. - 16:30น.
12

[Onsite] การบริหารซัพคอนเทคเพื่อความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานการขนส่ง

วิทยากร : อ.สุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
28 มิ.ย 2567
13:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016