2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« มิถุนายน 2563 »»
พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน มิถุนายน 2563

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

สิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษทางภาษีของศุลกากร [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการวิชาการ V-SERVE
01 มิ.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
2

เทคนิคออกแบบและการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการวิชาการ V-SERVE
05 มิ.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
3

สิทธิประโยชน์ การลงทุนในประเทศเมียนมา [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : สถาบันวิชาการวิชาการ V-SERVE
08 มิ.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
4

การบริหารจัดการซับคอนแทรคในงานขนส่ง [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : สถาบันวิชาการวิชาการ V-SERVE
10 มิ.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
5

การใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ในงานโลจิสติกส์ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการวิชาการ V-SERVE
12 มิ.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
6

การเลือกใช้ Slip Sheet แทนพาเลทในการขนส่งสินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : สถาบันวิชาการวิชาการ V-SERVE
16 มิ.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
7

เทคนิคการจองตู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL) [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการวิชาการ V-SERVE
17 มิ.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
8

การจองระวางเรือส่งออกทางท่าเรือปีนัง [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอังคณา กาญจนะแก้ว

สถานที่. : สถาบันวิชาการวิชาการ V-SERVE
19 มิ.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
9

กฎหมายและภาษีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ e-Commerce ที่ผู้ประกอบการควรรู้ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : สถาบันวิชาการวิชาการ V-SERVE
22 มิ.ย 2563
13:30น. - 15:00น.
10

การเลือกใช้พาเลทให้เหมาะกับสินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณวิทวัส สมพรหม

สถานที่. : สถาบันวิชาการวิชาการ V-SERVE
24 มิ.ย 2563
13:30น. - 15:00น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016