2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« มกราคม 2565 »»
พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน มกราคม 2565

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

การตรวจสอบตู้สินค้าก่อนการบรรจุ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
17 ม.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
2

การขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
19 ม.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
3

พิกัด ฮาร์โมไนซ์ 2022 ***มีค่าใช้จ่าย*** บรรยายผ่านโปรแกรม Zoom

วิทยากร : อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

สถานที่. : สัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom
20 ม.ค 2565
09:30น. - 16:30น.
4

ขั้นตอนการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
21 ม.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
5

มาตรฐานคลังสินค้า HAL-Q (ฮาลาล) [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
24 ม.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
6

เจาะลึกวิธีปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งคืนและนำกลับสินค้าโดยไม่เสียภาษีอากร (RE-IMPORT & RE-EXPORT) ***ปิดรับสมัคร***

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom
25 ม.ค 2565
09:30น. - 16:30น.
7

การใช้กระดาษฉากในการแพ็กสินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
25 ม.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
8

วิธีปฏิบัติในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อย่างถูกต้อง

วิทยากร : เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่. : สัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom
26 ม.ค 2565
13:30น. - 16:30น.
9

เทคนิคการจองระวางและแนวโน้มค่าระวางในปี 2565 [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
27 ม.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
10

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดภายใต้14 FTA+RCEP และผลกระทบอันเนื่องมาจากพิกัดVersion 2022 ที่มีต่อถิ่นกำเนิดสินค้าทุก FTA ***มีค่าใช้จ่าย*** บรรยายผ่านโปรแกรม Zoom

วิทยากร : อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

สถานที่. : สัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom
28 ม.ค 2565
09:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016