2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« มกราคม 2564 »»
พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน มกราคม 2564

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

การใช้สิทธิประโยชน์ในเขต IEAT [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
06 ม.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
2

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าระวางขนส่งทางเรือ ในไตรมาสแรก ปี 2564 (มีค่าใช้จ่าย) ***ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ***

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
20 ม.ค 2564
13:30น. - 16:30น.
3

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก (มีค่าใช้จ่าย) ***ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ***

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
21 ม.ค 2564
09:30น. - 16:30น.
4

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล (มีค่าใช้จ่าย) ***ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ***

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
22 ม.ค 2564
09:00น. - 16:00น.
5

การคำนวณต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า-ส่งออกทางเรือ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
26 ม.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
6

ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานพาเลทไม้ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
27 ม.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
7

ความรู้เกี่ยวกับ L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออก (มีค่าใช้จ่าย) ***ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ***

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
28 ม.ค 2564
09:30น. - 16:30น.
8

การบริหารความเสี่ยงในงานคลังสินค้า [Online] *** เลื่อนจาก 28.01.2021 ***

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
29 ม.ค 2564
10:00น. - 11:00น.
9

เทคนิคการจัดระบบภายในคลังสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน (มีค่าใช้จ่าย) ***ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ***

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
29 ม.ค 2564
09:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016