2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« กุมภาพันธ์ 2567 »»
พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

[Onsite] การขนย้ายเครื่องจักรและขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

วิทยากร : คุณนฤดม พรหมสมบัติ

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
01 ก.พ 2567
13:00น. - 16:00น.
2

[Onsite] ** ปิดลงทะเบียน** ความปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟท์และตรวจสอบบำรุงรักษา

วิทยากร : อ. อนันต์ ดีโรจนวงศ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
14 ก.พ 2567
09:30น. - 16:30น.
3

[Onsite] การใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรีและการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

วิทยากร : อ.ศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
20 ก.พ 2567
09:30น. - 16:30น.
4

[Onsite] International Freight Forwarding การขนส่งระหว่างประเทศ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
21 ก.พ 2567
09:30น. - 16:30น.
5

[Onsite] การบริหารจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในคลังสินค้า

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
22 ก.พ 2567
13:00น. - 16:00น.
6

[Onsite & Online] เจาะลึกการตีความพิกัดศุลกากรทางด้านเคมี

วิทยากร : อ. สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
23 ก.พ 2567
09:30น. - 16:30น.
7

[Onsite] การจัดการความปลอดภัย 10s Safety Transport ภายใต้มาตรฐาน Q - Mark

วิทยากร : อ.สุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
27 ก.พ 2567
13:00น. - 16:00น.
8

[Onsite] เทคนิคการเช็คสต็อกสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
28 ก.พ 2567
09:30น. - 16:30น.
9

[Onsite] พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก (นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง)

วิทยากร : อ. ธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : ณ WHA Training Center อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
29 ก.พ 2567
09:00น. - 16:00น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016