2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

วิธีปฏิบัติในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อย่างถูกต้อง

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 26 ม.ค 2565

เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

สัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom ดูแผนที่

วิทยากร

เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าสัมมนา

สัมมนาฟรี บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

วิธีปฏิบัติในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อย่างถูกต้อง


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016