2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าระวางขนส่งทางเรือ ในไตรมาสแรก ปี 2564 (มีค่าใช้จ่าย) ***ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ***

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 20 ม.ค 2564

เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

สถาบันวิชาการ V-SERVE ดูแผนที่

วิทยากร

คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

อัตราค่าสัมมนา

ท่านแรก 1,500 บาท ท่านต่อไปท่านละ 1,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%) บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าระวางขนส่งทางเรือ ในไตรมาสแรก ปี 2564 (มีค่าใช้จ่าย) ***ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ***


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016