2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก ***ปิดรับสมัคร***

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 26 มี.ค 2563

เวลา 09:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ดูแผนที่

วิทยากร

คุณธนากร แสงพิทูร

อัตราค่าสัมมนา

ท่านแรก 2,500 บาท ท่านต่อไปท่านละ 2,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษี 200%ได้ *** บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก ***ปิดรับสมัคร***


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016