2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« กันยายน 2563 »»
พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน กันยายน 2563

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

Re-Import & Re-Export การส่งออกและนำกลับ โดยไม่เสียภาษี [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
09 ก.ย 2563
15:00น. - 16:00น.
2

เทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ใช้ป้องกันสินค้าเสียหาย ในงานโลจิสติกส์และการส่งออก (มีค่าใช้จ่าย) ***ปิดรับสมัคร***

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
11 ก.ย 2563
09:00น. - 16:00น.
3

สิทธิประโยชน์การลงทุนในประเทศเมียนร์มา [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : [สัมมนา Online]
14 ก.ย 2563
13:30น. - 14:30น.
4

การนำเข้า-ส่งออกเครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์ตาม พรบ.เครื่องมือแพทย์ปี 2562 (มีค่าใช้จ่าย) *** ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
16 ก.ย 2563
13:30น. - 16:30น.
5

กระบวนการนำเข้าส่งออกสำหรับผู้นำเข้าส่งออกหน้าใหม่ (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
17 ก.ย 2563
09:30น. - 16:30น.
6

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
18 ก.ย 2563
09:30น. - 16:30น.
7

เทคนิดการใช้สายรัดสินค้าประเภทต่างๆ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
21 ก.ย 2563
13:30น. - 14:30น.
8

เทคนิคการจองตู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL) (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
23 ก.ย 2563
13:30น. - 16:30น.
9

เทคนิคการคำนวณต้นทุนเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับการนำเข้า-ส่งออกตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (มีค่าใช้จ่าย) ***ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
24 ก.ย 2563
09:30น. - 16:30น.
10

การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : คุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
24 ก.ย 2563
13:30น. - 16:30น.
11

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อยุคดิจิตอล (มีค่าใช้จ่าย) *** ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : อ.กมลทิพย์ จันทรมัส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
25 ก.ย 2563
09:30น. - 16:30น.
12

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหางานคลังสินค้า ***ปิดรับสมัคร*** (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
29 ก.ย 2563
09:30น. - 16:30น.
13

มาตรฐานการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ Q-Cold Chain [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
30 ก.ย 2563
13:30น. - 14:30น.
14

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ***ปิดรับสมัคร*** (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : WHA Training Center อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
30 ก.ย 2563
09:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016