2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« กันยายน 2562 »»
พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน กันยายน 2562

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า(C/O) ด้วยตนเอง (Self Certified) สำหรับการส่งออกไปอาเซียน

วิทยากร : เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
04 ก.ย 2562
13:30น. - 16:30น.
2

กระบวนการนำเข้า-ส่งออก สำหรับผู้เริ่มทำงานด้านนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
10 ก.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
3

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล และสาธิตการปฏิบัติงานจริง

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซ.ลาซาล 83
13 ก.ย 2562
09:00น. - 16:00น.
4

เทคนิคการจัดระบบภายในคลังสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
17 ก.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
5

พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและการจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก) ---เลื่อนติดต่อเจ้าหน้าที่ ---

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
19 ก.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
6

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา === เลื่อนติดต่อเจ้าหน้าที่ ===

วิทยากร : อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
24 ก.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
7

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ FTAs ของประเทศไทย

วิทยากร : อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

สถานที่. : ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา
25 ก.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
8

พิธีการศุลกากรสำหรับนำเข้าสินค้า และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
26 ก.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
9

ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ตามระเบียบใหม่ของ อย.

วิทยากร : เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
27 ก.ย 2562
13:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016