2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« มิถุนายน 2562 »»
พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน มิถุนายน 2562

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

เจาะลึกวิธีปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งคืนและนำกลับสินค้าโดยไม่เสียภาษีอากร (RE-IMPORT & RE-EXPORT) ตามพรบ.ศุลกากรฉบับใหม่ 2560

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : WHA Training Center อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
06 มิ.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
2

เทคนิคการต่อรองค่าระวางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าระวางค่าระวางปลายปี 2562

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
07 มิ.ย 2562
13:30น. - 16:30น.
3

การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA) และอาเซียน-ญี่ปุ่น(From AJ)

วิทยากร : เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
17 มิ.ย 2562
13:30น. - 16:30น.
4

L/C และ UCP 600 เพื่อการนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
18 มิ.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
5

เทคนิคการคำนวณต้นทุนเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับการนำเข้า-ส่งออกตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

วิทยากร : อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
19 มิ.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
6

เทคนิคการบริหารงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ

วิทยากร : อ.กมลทิพย์ จันทรมัส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
21 มิ.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
7

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
25 มิ.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
8

การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตปลอดอากรและประกอบการเสรี (ตามประกาศกรมศุลกากรฉบับใหม่)

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
26 มิ.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
9

วิกฤตสงครามการค้า สหรัฐ-จีน จะสิ้นสุดเมื่อใด และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย

วิทยากร : ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ อดีตอัครราชฑูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
27 มิ.ย 2562
13:30น. - 16:30น.
10

เทคนิคการออกแบบและใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์และคุณศุภรัศมิ์ พัดทอง

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซ.ลาซาล 83
28 มิ.ย 2562
09:00น. - 16:00น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016