2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« พฤษภาคม 2564 »»
พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

เกณฑ์การระงับคดีศุลกากร [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
11 พ.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
2

การจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
14 พ.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
3

การเลือกใช้ถุงมือยางให้เหมาะกับการใช้งาน [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
17 พ.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
4

ผลกระทบโควิค-19 ระลอก 3 ต่อการส่งออกทางท่าเรือปีนัง [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอังคณา กาญจนะแก้ว

สถานที่. : [สัมมนา Online]
24 พ.ค 2564
11:00น. - 11:30น.
5

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าด้วยความถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐาน C-TPAT [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
25 พ.ค 2564
14:00น. - 16:00น.
6

การผ่อนผันสุทธินำกลับ (Return Cargo) [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
27 พ.ค 2564
15:00น. - 16:00น.
7

การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
28 พ.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
8

ความสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยที่นายจ้างควรรู้ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
28 พ.ค 2564
15:00น. - 16:00น.
9

เทคนิคการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
31 พ.ค 2564
10:00น. - 11:00น.
10

การบริหารจัดการซับคอนแทรคในงานขนส่ง (ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการขนส่ง) [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
31 พ.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016