2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« พฤษภาคม 2563 »»
พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

พิธีการศุลกากรสินค้าขาออก [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
08 พ.ค 2563
13:30น. - 15:00น.
2

การเลือกบรรจุภัณฑ์ใช้ป้องกันสินค้าเสียหายในงานโลจิสติกส์และการส่งออก [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
11 พ.ค 2563
13:30น. - 16:30น.
3

การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : [สัมมนา Online]
13 พ.ค 2563
13:30น. - 16:30น.
4

การจัดการความปลอดภัยในภาคขนส่ง [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
15 พ.ค 2563
13:30น. - 15:00น.
5

การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
18 พ.ค 2563
13:30น. - 15:00น.
6

เทคนิคการเลือกใช้ OPP เทปให้เหมาะกับการบรรจุ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
20 พ.ค 2563
13:30น. - 15:00น.
7

การจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
22 พ.ค 2563
13:30น. - 15:00น.
8

การจัดการและพิธีการศุลกากรการส่งออกยางพารา [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณศิวกร วิชากิจ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
25 พ.ค 2563
13:30น. - 15:00น.
9

Up Date กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารควรรู้ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : [สัมมนา Online]
27 พ.ค 2563
13:30น. - 15:00น.
10

เทคนิคการใช้ถุงลมกันกระแทกในตู้สินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณวิทวัส สมพรหม

สถานที่. : [สัมมนา Online]
29 พ.ค 2563
13:30น. - 15:00น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016