2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« พฤษภาคม 2562 »»
พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

การบริหารคลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซ.ลาซาล 83
03 พ.ค 2562
09:00น. - 16:00น.
2

การจัดการขนส่งสินค้าทางถนนและการบริหาร Outsource

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
07 พ.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
3

พิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออก ตามพรบ.ศุลกากรฉบับใหม่ 2560

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
08 พ.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
4

INCOTERMS2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : โรงแรมฮิพ กรุงเทพ
09 พ.ค 2562
09:00น. - 16:00น.
5

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซิ้อยุคดิจิตอล

วิทยากร : อ.กมลทิพย์ จันทรมัส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
22 พ.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
6

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหางานคลังสินค้า

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
23 พ.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
7

เทคนิคการต่อรองค่าระวาง และการคำนวณต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า-ส่งออกทางเรือ

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
24 พ.ค 2562
13:30น. - 16:30น.
8

การขอคืนอากรตามมาตรา 29 (ตาม พรบ.ศุลกากรฉบับ 2560)

วิทยากร : เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
28 พ.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016