2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« มีนาคม 2563 »»
พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน มีนาคม 2563

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

INCOTERMS 2020 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
12 มี.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
2

การปฏิบัติงานพื้นฐานสำหรับพนักงานคลังสินค้า ***ปิดรับสมัคร***

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
13 มี.ค 2563
09:00น. - 16:00น.
3

การบริหารจัดการซับคอนแทรคในงานขนส่ง *** ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
18 มี.ค 2563
13:30น. - 16:30น.
4

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรแบบมืออาชีพ ***ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : อ.ธวัชชัย อัศวโรจน์พงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
19 มี.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
5

"ถูกกฎลดภาษี" (การใช้สิทธิ์ประโยชน์สำหรับการนำเข้า-ส่งออก) *** ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
20 มี.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
6

การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ ***ปิดรับสมัคร***

วิทยากร : อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
24 มี.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
7

หลักเกณฑ์ระงับคดีเพื่องดการฟ้องร้องของศุลกากร ตาม พรบ.ศุลกากร 2560 *** ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : อ.สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
25 มี.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
8

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก ***ปิดรับสมัคร***

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
26 มี.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
9

เทคนิคการจองตู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ***ปิดรับสมัคร***

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
26 มี.ค 2563
13:30น. - 16:30น.
10

เทคนิคการจัดระบบภายในคลังสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน *** ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
31 มี.ค 2563
09:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016