2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าอาหารตามระเบียบของ อย.

ที่มาและความสำคัญ

 

                     จากการที่ประเทศไทย เป็นประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ครัวของโลก” 

ซึ่งนอกจากการส่งออกอาหารไปทั่วโลกแล้ว เรายังมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทั้งในรูปของวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตและส่งออก

ตลอดจนอาหารสำเร็จรูปที่นำเข้ามาบริโภคภายในประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.

ซึ่งสินค้าจำพวกอาหารนี้จะมีวิธีการตลอดจนการขออนุญาตต่างๆเฉพาะตัว ผู้นำเข้าสินค้าประเภทอาหาร จึงจำเป็นที่จะต้องรู้

หลักเกณฑ์ ต้องจนวิธีการให้ครบถ้วน เพื่อจะได้สามารถดำเนินการนำเข้าสินค้าได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดความเสียหายหรือผิดพลาด

ในด้านการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ อย.

 

หัวข้อการบรรยาย

1.    พรบ.อาหาร ปี 2522

2.    การแบ่งประเภทของอาหาร

3.    แนวทางตรวจสอบการนำเข้า

4.    การพิจารณาการนำเข้า ณ ด่านศุลกากร

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016